Dotacje na kapitał obrotowy

3 września 2020

Firma jest beneficjentem projektu „Dotacje na kapitał obrotowy” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Dofinansowaniem została objęta całkowita wartość projektu wynosząca 232 329,75 zł.

Dotacje

Dotacje